Foto’s uit de oude doos

Onze vereniging beschikt over een groot aantal foto’s van vroeger. Het is jammer dat deze nu wel worden bewaard, maar niet voor iedereen beschikbaar zijn.
Daarom hebben wij deze foto’s gescand en beschikbaar gesteld aan Krijn Pansters voor de facebookpagina “Boekoel wie ’t waas”. Deze foto’s zijn hier nu te vinden in de map Seniorenvereniging Boukoul.