Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie dient per 1 januari voor het hele jaar voldaan te worden.

Voor 2022 bedraagt de contributie € 11,50 p.j. deze zal elk jaar op de jaarvergadering worden vastgesteld.

Iedere inwoner van Roermond kan vanaf 55 jaar lid worden van onze vereniging.