Interessant ledenblad

KBO-leden ontvangen 11 keer per jaar het magazine Ons Limburg. Dit blad maken we in samenwerking met KBO Brabant. Het bevat allerlei nuttige informatie en wetenswaardigheden voor senioren in het algemeen en KBO-leden in het bijzonder. In elke editie een eigen verhaal uit Limburg en een voorwoord van onze voorzitter Marcel Ballas. Het is ook een boeiend ‘leesblad’ met reisverslagen, mooie interviews met bekende mensen en een blik op activiteiten bij afdelingen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel, die ieder een eigen editie van Ons magazine krijgen.